ՀՀ առևտրային բանկերի ցանկը | Myrealty.am

Բանկեր

Օտարվող գույք

  «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ իրականացնում է իր սեփականությունը հանդիսացող  կամ Բանկում գրավադրված և Բորսայի աճուրդային հարթակում գտնվող Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում գտնվող անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառք շահավետ պայմաններով:

 

Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի կարգը և պայմանները

  • ► Վաճառքն իրականացվում է վճարման միանվագ , տարաժամկետ և Բանկի կողմից վարկավորման եղանակներով:
  • ► Վաճառքի ենթակա անշարժ գույքի օբյեկտ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է դիմել Բանկ՝ լրացնելով զետեղված  դիմումը-հայտը:
  • ► Լրացված հայտերն ընդունվում են էլեկտրոնային տարբերակով`propsells@vtb.am էլ. հասցեին` հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշելով «Գույքի ձեռք բերում»:
  • ► Միևնույն անշարժ գույքի օբյեկտը ձեռք բերելու համար երկու և ավելի հայտերի առկայության դեպքում գնորդի ընտրությունն իրականացվում է աճուրդի կազմակեպման եղանակով` հավատարմագրված Բորսայի կողմից:
  • ► Բանկ ներկայացված դիմում-հայտերի դիտակումն և համապատասխան որոշման ընդունումը կիրականացվի երեքշաբաթյա ժամանակահատվածում:
  • ► Գործարքի վավերացման և գրանցման ծախսերը կատարում է Գնորդը: 

 

Համագործակցություն ռիելթորական կազմակերպությունների հետ

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ իր սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի արդյունավետ իրականացման նպատակով առաջարկում է համագործակցություն ռիելթորական կազմակերպությունների հետ հետևյալ պայմաններով.

  • ► Անշարժ գույքի օբյեկտի վաճառքի դեպքում Կազմակերպությանն է փոխանցվում գործարքի գումարի 2.5%-3% ի չափով միջնորդավճար
  • ► Բանկ ունի անսահմանափակ համագործակցության հնարավորություն այլ ռիելթորական կազմակերպությունների հետ՝ անշարժ գույքի վաճառքի նպատակով
  • ► Անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի գործընթացի դադարեցում՝ առանց միջնորդավճարների վճարման: 

Բանկի և ռիելթորական կազմակորպությունների միջև համագործակցության պայմանագրի օրինակ

Լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու, համագործակցության ցանկության կամ պոտենցիալ հաճախորդի առկայության դեպքում կարեղ եք դիմել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով propsells@vtb.am    կամ զանգահարել Բանկի միասնական տեղեկատվական ծառայության 87 87 հեռախոսահամարով: